షాపింగ్ మాల్ లలో నిఘా నేత్రాలు ఉన్నాయని తెలిసినా కూడా కొందరు ప్రబుద్ధులు చోరీలకు యత్నిస్తున్నారు. చివరికి సీసీ కెమెరాల్లో చిక్కి… పట్టుబడుతున్నారు. ఓ వ్యక్తి కూడా అచ్చం ఇలాగే పట్టుబడ్డాడు. అయితే మాల్...