ఓ వ్యక్తి తన భార్యను చంపేశాడు. పైగా ఇతర సమస్యల వల్ల చనిపోయిందంటూ నమ్మించే ప్రయత్నం చేశారు. కుటుంబసభ్యులంతా కలిసి ఆమెను ఖననం చేశారు. కేసు కూడా క్లోజ్ చేశారు. కానీ అనూహ్యంగా ఆత్మ...