కేవలం సినిమాలతోనే కాకుండా మంచి సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు కూడా చేసి అభిమానుల చేత సూపర్ స్టార్, రియల్ హీరో అనిపించుకున్నారు మహేష్ బాబు. తన సేవ గుణంతో ప్రజల మనస్సులో సుస్థిర స్థానం...