ఈ కరోనా మహమ్మారి వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మాస్కు తప్పనిసరి అన్న బోర్డులు దర్శనమిస్తున్నాయి. ఇక ప్రయాణం చేసే సమయంలో బస్సులలో, విమానాలలో, మెట్రో ట్రైన్స్ లో ఎవరైనా మాస్కు పెట్టుకోకపోతే...