పండ్లలో ఎన్నో రకాల మేలు చేసే పనులు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా మంచి ఇమ్యూనిటీపవర్ పెంచే పండ్లు కూడా చాలా ఉన్నాయి. కాలంలో దొరికే పండ్లతో కాకుండా మిగతా పండ్లలో కూడా చాలా ప్రోటీన్లు ఉంటాయి....