సోషల్​ మీడియాలో వైరల్ అయ్యేందుకు చాలా మంది ప్రమాదకరమైన స్టంట్లు చేస్తున్నారు. వర్క్ అయితే అంతా బాగుంటుంది. కానీ లేకపోతే మొదటికే మోసం వస్తుంది. వైరల్ అయ్యేందుకు చేసిన వీడియోల్లో కొందరు ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్న...