ఉక్రెయిన్​ తో రష్యా యుద్ధానికి దిగింది. ఇప్పటికే ఉక్రెయిన్​ లోని కీలక ప్రాంతాలను తన ఆధీనంలో తెచ్చుకుంది రష్యా. అంతేగాకుండా ఇంకా కొన్ని ప్రాంతాల్లోకి రష్యా సైనికులు ప్రవేశించారు. వాటిని కూడా తమ వశం...