ఏ నక్షత్రం వారు ఏ అక్షరంతో పేరు పెట్టుకోవాలో తెలుసా?

ప్రతి ఒక్కరు జాతకాల విషయంలో బాగా శ్రద్ధ తీసుకుంటారు. ప్రతి ఒక్క విషయంలో ముహూర్తాలు చూసుకుంటారు. అంతేకాకుండా పేరు పెట్టే విషయంలో, నక్షత్రం విషయంలో, జన్మ సమయం విషయంలో కూడా బాగా ఆలోచిస్తుంటారు. ఇక కొందరు తమ పుట్టిన పిల్లలకు పేర్ల విషయంలో సమయం, నక్షత్రం బట్టి పేర్లు పెడుతుంటారు. మరికొందరికి వాటిలో అవగాహన లేకపోయేసరికి ఎలాంటి పేర్లు పెట్టాలో ఆలోచిస్తుంటారు. దానివల్ల పెట్టే పేర్లలో సంతృప్తి ఉండదు.

దీంతో కొన్ని కొన్ని సార్లు జాతకాల ద్వారా తెలుసుకొని పేర్లు పెడుతుంటారు. ఎందుకంటే చాలా వరకు ఎవరికీ నక్షత్రాల గురించి అంతగా తెలియదు. కాబట్టి నక్షత్రం గురించి తెలియని వారికి పేరులో మొదటిగా ఏ అక్షరం ఉండాలో నక్షత్ర పరంగా ఇప్పుడు చూసుకందాం. అశ్వని: చూ/చే/చో/లా, భరణి: లీ/లూ/లే/లో, కృతిక: ఆ/ఈ/ఊ/ఏ, రోహిణి: ఈ/వా/వీ/వూ, మృగశిర: వే /వో/కా/కీ, ఆరుద్ర: కూ/ఖం/జ/ఛా, పునర్వసు: కే/కో/హ/హీ, పుష్యమి: హు/హే/హో/డా, ఆశ్లేష: డీ/డూ/డే/డో, మఖ: మా/మి /మూ/మే,

పూర్వ ఫల్గుణి: మో/టా/టీ/టూ, ఉత్తర ఫల్గుణి: టే/టో/పా /పీ, హస్త: వూ/షం/ణా/ఢ, చిత్త: పే/పో/రా/రి, స్వాతి: రూ/రే/రో/లా, విశాఖ: తీ/తూ/తే/తో, అనురాధ: నా/నీ/నూ/నే, జ్యేష్ఠ: నో/యా/యి/యూ, మూల: యే/యో/బా/బీ, పూర్వాషాడ: బూ/ధా/భా/ఢా, ఉత్తరాషాడ : బే/బో/జా/జీ, శ్రవణం: జూ/జే/జో/ఖా, ధనిష్ట: గా/గీ/గూ/గే, శతభిషం: గో/సా/సీ/సూ, పూర్వభద్ర: సే/సో/దా/దీ, ఉత్తరాభాద్ర: ధు/శ్చం/చా/ధా, రేవతి: దే/దో/చా/చీ. ఇక ఈ నక్షత్రాల పరంగా మీరు మీకు పుట్టిన పిల్లలకు ఎలాంటి పేరు పెట్టాలో సులువుగా తెలుసుకోవచ్చు.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *