నెల్లూరు థియేటర్లలో జనగణమన కు జయహో

దేశ వ్యాప్తంగా సినిమా థియేటర్ లలో సినిమా ప్రారంభానికి ముందు విధిగా మన జాతీయగీతం ‘జనగణమన’ ప్రదర్శన ఉండాలని సుప్రీంకోర్టు తాజాగా తేల్చిచెప్పిన నేపథ్యంలో మన నెల్లూరు నగరంలోని సినిమా థియేటర్లలో ‘జనగణమన’ ప్రదర్శన ప్రారంభించారు. జాతీయ గీతం ప్రదర్శన సమయంలో అందరూ లేచి నుంచుని గీతాన్ని ఆలపిస్తూ దేశం పట్ల తమకున్న గౌరవాన్ని చాటుకుంటున్నారు. 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *