టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకుని మెడికల్ పరీక్షలు ఈజీగా పాస్​ అవుదాం అని అనుకున్నారు ఓ ఇద్దరు ఎంబీబీఎస్​ విద్యార్థులు. పెరిగిన సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకుని ఎవరికీ డౌట్​ రాకుండా పని కానిచ్చేద్దాం అని భావించారు. ఇలా భావించిన...