మన జీవన శైలిలో యోగ ఒక భాగంగా చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే యోగా చేయడం ద్వారా మన శరీర ఆకృతిని కాదు వివిధ రోగాలు దూరంగా ఉండవచ్చు. అలానే ఫ్లెక్సిబుల్ శరీరాన్ని కూడా పొందవచ్చు యోగా...