మారుతున్న జీవన శైలి లో చిన్న వయసులోనే పెద్ద పెద్ద రోగాలతో చాలా మంది పోరాడుతున్నారు. అందులో అతి ముఖ్యమైనది గుండెపోటు. చిన్న వయసులోనే గుండెపోటుతో చాలా మంది మరణిస్తున్నారు. మనం తీసుకునే ఆహారంలో...