నిత్యం అనేక టెన్షన్లు, పని ఒత్తిడితో అనేక మంది తలనొప్పితో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడతారు. తలనొప్పి దాటికి విచక్షణ కూడా కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. పైకి కనిపించని నరకాన్ని తలనొప్పి ద్వారా చూస్తాం. అయితే...