ఇన్ స్టాగ్రామ్ వచ్చిన నాటి నుంచి చాలా వెరైటీ వీడియోలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఒకటి రెండు కాదు లక్షల సంఖ్యలో వీడియో బయటకు వచ్చాయి. ప్రతీ దానిలో ఏదో తెలియని కొంత భిన్నమైన పనులు...