సాధారణంగా జామకాయ అనగానే జామ చెట్టు బెరడు ఆకులు కాయలలో ఎన్నో ఔషధగుణాలు దాగి ఉంటాయనే విషయం మనకు తెలిసిందే. ఈ క్రమంలోనే వివిధ రకాల సమస్యలతో బాధపడేవారు జామ ఆకుల నుంచి జామకాయల...