రాష్ట్రంలో బీసీ వ్యతిరేక పాలన సాగుతోందని, జగన్ రెడ్డి 3 ఏళ్ల పాలనలో బీసీలకు జరిగిన అన్యాయం, ద్రోహం గత 30 ఏళ్లలో ఎన్నడూ జరగలేదని, బీసీలంతా ఐక్యంగా జగన్ రెడ్డి అరాచక పాలనను...