ఓ స్ట్రీట్ సింగర్​ పాడిన కచ్చా బాదం అనే పాటు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాను ఓ ఊపు ఊపేస్తుంది. నిజం చెప్పాలి అంటే సామాజిక మాధ్యమాలు ఉపయోగించే వారికి ఈ పాట గురించి ప్రత్యేకంగా...