నిత్యం వంటల్లో ఉపయోగించే వాటిల్లో అల్లం కూడా ఒకటి. నాన్ వెజ్ వంటకాల్లో, బిర్యానీ, చాయ్, చట్నీ వంటి వాటిలో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. మీకు కానీ అల్లం స్మెల్ ఇష్టమైతే అల్లాన్ని ఎన్ని...