వర్షం ద్వారా వచ్చిన నీటిని ఒడిసి పట్టాలంటే వాటిని నిల్వ చేయాలంటే చెరువులు, కుంటలు, సరస్సులు, ఉండాలి. ఇంకా పెద్ద మొత్తంలో వచ్చిన వాటిని నిల్వ చేయాలి అంటే కచ్చితంగా పెద్ద పెద్ద రిజ‌ర్వాయ‌ర్లు...