ప్రస్తుత కాలంలో చిన్నారుల నుంచి పెద్దల వరకు ఎక్కువ మంది ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన అనారోగ్య సమస్య గ్యాస్ట్రబుల్. ఆహారపు అలవాట్లలో మార్పు కారణంగా ఎక్కువ మంది ఈ గ్యాస్ సమస్యతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. దీంతో...