నాజూకైన సన్నని నడుమును పొందాలనకోవాలనుకున్న కళ ప్రతి స్త్రీకి ఉంటుంది. అయితే ఇది అంత సులువు కావు..అందరికీ వచ్చేది కాదు. నేడు మన జీవన శైలి..తీసుకునే ఆహారం పొట్ట, శరీర భాగాన్ని పెంచేలా చేస్తున్నాయి....