విమాన ప్రమాద ఘటనలను మనం చాలా చూసి ఉంటాం. కొన్ని అడవుల్లో పడిపోగా మరికొన్నింటికి ఎయిర్‌పోర్ట్‌లోనే ప్రమాదం జరుగుతుంటుంది. కానీ ఇక్కడ రన్‌ వేపై ఓ కార్గో విమానం రెండు ముక్క‌లైంది. జర్మన్‌కు చెందిన‌...