సోషల్ మీడియాలో పాములకు సంబంధించిన చాలా వీడియోలను మనం చూస్తాము. వాటిలో మరిన్నో వీడియాలు వైరల్​ అవుతూ కూడా అన్నాయి. ఆ వీడియోలు కొంత వింతగా ఉంటే చాలు రెప్ప ఆర్ప కుండా తదేకంగా...