నేను ఉన్నాను..నేను విన్నాను అని ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు చెప్పిన డైలాగునే మళ్లీ చెప్తే ఎలా అని టీడీపీ మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమామహేశ్వరరావు ప్రశ్నించారు. ప్రాజెక్ట్ ప్రాంతంలో పెట్టాల్సింది నీ అయ్య విగ్రహమో… నా...