అవసరం కోసం వాడుకుని, అవసరం తీరాక నిలువునా వంచించి వదిలేయడంలో ముఖ్యమంత్రి జగన్ రెడ్డి టాప్ ర్యాంకర్ అని ఆర్థికశాఖ మాజీ మంత్రి యనమల రామకృష్ణుడు విమర్శించారు. ఈ మేరకు బుధవారం ఓ ప్రకటన...