పేద పిల్లల కోసమే కాపు ఉద్యమం చేశానని,  కోటీశ్వరుడిని అపర కుబేరుడిని చేయడం కోసం కాదని అన్నారు. రాధాకృష్ణ ఆలోచనలను అమలు చేయడానికి అసమర్థుడిని.. చేతకానివాణ్ణి కాదని అన్నారు. ఈ మేరకు ముద్రగడ పద్మనాభం...