మొట్టమొదటి కరోనా కేసు వెలుగు చూసి సుమారు మూడేళ్లు కావొస్తోంది. దీని వ్యాప్తిని దృష్టిలో ఉంచుకొన్ని ప్రపంచంలోని చాలా దేశాలు ఆంక్షలను అమలు చేశాయి. దీని ప్రభావం ఉద్యోగస్తులు పైన భారీగానే పడింది. అయితే...