ఈ మధ్యకాలంలో ఇన్ స్టాగ్రామ్, యూట్యూబ్ ద్వారా చాలామంది మోడల్స్ తమ ఉపాధిని వేరే స్థాయిలో పెంచుకుంటున్నారు. తమదైన స్టైల్ లో అందంతో మెప్పించి.. చూసేవారిని ఆకట్టుకొని డబ్బు సంపాదించుకుంటున్నారు. మరి ఇదే క్రమంలో...